In 2019 zijn in samenspraak met gemeenten door middel van op overeenstemming gericht overleg (OOGO) een aantal uitgangspunten voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda geformuleerd en vastgesteld. In het voorjaar van 2021 zijn deze in samenspraak tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden hertaald en geactualiseerd naar de huidige situatie en samengevat in de volgende speerpunten:

  1. normaliseren en zelfstandigheid (vanaf het voorgezet onderwijs);
  2. aansluiten en integrale aanpak (vanuit verschillende domeinen inclusief ouderbetrokkenheid en veiligheid);
  3. gelijke kansen, talentontwikkeling en onderwijs voor ieder kind;
  4. inclusie;
  5. eenzelfde niveau van kwaliteit in de regio.

pdf 2 4 Uitvoeringsagenda (447 KB)