Toeleiding naar passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod

Voor de toewijzing van extra middelen voor ondersteuning heeft het samenwerkingsverband een speciale commissie ingericht. Deze wordt het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team) genoemd. Het RASTT bepaalt soms aan de hand van heldere cirteria, maar ook dikwijls op grond van steekhoudende argumenten, welke leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring voor Voortgezet Speciaal Onderwijs krijgen. Ook de toelaatbaarheid naar praktijkonderwijs of de toewijzing van maatwerkarrangementen loopt via het RASTT. Daarnaast fungeert het RASTT als expersite-team dat de kwaliteit en resultaten van geindiceerde arrangementen voor leerlingen monitort en waar scholen kunnen aankloppen voor advies.

Hoe de route naar het RASTT voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte of het voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklraing voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs verloopt, kunt u lezen in de documenten van het samenwerkingsverband op deze website.

https://www.swvvomk.nl/uploads/Bijlage2aanmeldprocedurevoorleerlingenmetextraondersteuningsbehoeften.pdf

Submenu