Resultaten

 • Voor iedere leerling is er in of in de directe omgeving van het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek beschikbaar.
 • Er zijn relatief weinig thuiszitters en het percentage VSV (Voortijdig School Verlaters) is relatief laag afgezet tegen de landelijke percentages.
 • Het percentage leerlingen in het VSO blijft gelijk of daalt.
 • Jeugdzorg en onderwijs trekken samen op.  Ondersteuning vanuit jeugdzorg start op het moment dat dit nodig is. Er zijn derhalve geen wachtlijsten.
 • Er zijn geen klachtprocedures vanwege ouders die niet instemmen met onderwijsaanbod, tlv´s of arrangementen.

Kwaliteit en ambitie

Organisatie

 • De procedure van toewijzing beschikkingen is snel, accuraat en zonder overbodige bureaucratie .
 • De omvang van de middelen die het samenwerkingsverband aanwendt voor organisatie van passend onderwijs blijft binnen de door OCW gehanteerde normen.
 • Ketenpartners weten elkaar te vinden en werken samen op basis van gedeelde ambities en uitgangspunten.
 • De reguliere VO-scholen houden in toenemende mate leerlingen in regulier onderwijs en richten daarvoor een effectieve zorgstructuur en een interne trajectvoorziening in.

Ontwikkeling

 • Professionalisering gericht op passend onderwijs maakt integraal onderdeel uit van scholingsaanbod binnen de scholen verbonden aan het samenwerkingsverband.
 • Het beheer en uitwisselen van persoonlijke gegevens voldoet aan wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het samenwerkingsverband anticipeert op aanscherping van privacy-wetgeving in 2018

Kwaliteitszorg

 • Het ondersteuningsplan biedt duidelijkheid wat betreft taakstelling en doelstellingen.
 • De scholen en het samenwerkingsverband hebben een effectieve kwaliteitscyclus ingericht.
 • Instrumenten voor data-verzameling en data-analyse zijn functioneel.
 • Het aantal OPP´s dat  wordt geschreven voordat er sprake is van escalatie tot crisissituatie, groeit jaarlijks.
 • Alle OPP´s bevatten concrete doelstellingen, evaluatiecriteria en plannen van aanpak

Financiën

 • De inzet van middelen voldoen aan wet- en regelgeving zoals door de onderwijsinspectie beoordeeld op doelmatigheid en rechtmatigheid.
 • De verdeling van middelen is één op één gerelateerd aan het ondersteuningsplan en altijd transparant.

Samenwerkingsverband
VO Midden Kennemerland

Antillenstraat 21
1944 XA  Beverwijk

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0251 822540

Top