Passend onderwijs

In augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. Vanaf die datum moeten alle schoolbesturen, verenigd in een samenwerkingsverband, een dekkend aanbod van passend onderwijs voor alle leerlingen in hun regio realiseren. Schoolbesturen hebben zorgplicht: zij zorgen ervoor dat de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, hetzij bij een ander schoolbestuur. De doelstellingen voor alle samenwerkingsverbanden zijn:

  • alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen passend onderwijs;
  • er is een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen
  • alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door.                                      

 

 

Submenu