pdf Kwaliteitskaart Ouder en jeugdinformatiesteunpunt (147 KB)

 Als samenwerkingsverband zijn wij een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor ouders en jongeren. Ouders en jongeren kunnen bij het samenwerkingsverband terecht voor vragen.

‘Het samenwerkingsverband’: dat zijn wij met elkaar, scholen en bureauorganisatie.

Voor informatie, steun en/of het afgeven van een signaal kan contact opgenomen worden met de betrokken school (zie hiervoor de contactgegevens van de scholen) of de bureau-organisatie van het samenwerkingsverband via de contactgegevens op deze website.  

Ouders & Onderwijs:

https://oudersenonderwijs.nl/

Deze website is bedoeld voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het is een informatiepunt voor ouders, een gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.

Passend Onderwijs:

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Op deze website is informatie te vinden over passend onderwijs voor ouders, leraren, gemeenten en samenwerkingsverbanden en over de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp.

Wat is passend onderwijs? 

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders | Brochure | Rijksoverheid.nl[246207123]

Uitleg passend onderwijs voor ouders in andere talen | Brochure | Rijksoverheid.nl

Via deze link is een brochure beschiknaar die zoveel mogelijk antwoord geeft op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school.

Landelijke Onderwijsconsulenten:

https://www.onderwijsconsulenten.nl/

De onderwijsconsulenten bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Onderwijsgeschillen:

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo

Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de verwijdering van leerlingen, de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Jeugdhulp bij gemeenten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op deze website van de Rijksoverheid staat hier uitleg over.

Centrum voor Jeugd en Gezin:

https://cjgkennemerland.nl/

Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Sociaal Team in de BUCH:

https://www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/sociaal-team/

Bij het Sociaal Team kan iedereen gratis terecht met vragen over o.a. opvoeden, gezinsrelaties, zorg en dagbesteding.

Veilig Thuis:

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Informatie van de Rijksoverheid over het melden van vermoedens over huiselijk geweld.