Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO), werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijsaanbod. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, zitten vmbo-, havo- en vwo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In onze regio vallen alle VO-scholen in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest in het samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. Dit zijn tegelijkertijd de gemeenten waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast maken de VSO-scholen Heliomare Onderwijs in Heemskerk, Het Molenduin in Santpoort/Driehuis en Jeugdzorgplus Ronduit in Bakkum onderdeel uit van Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. De scholen (schoolbesturen) in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze regelen dat er voor ieder kind die dat nodig heeft extra hulp wordt georganiseerd of een speciale school wordt gevonden. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt omschreven welke afspraken er zijn gemaakt op het gebied van (de inzet van) ondersteuning en hoe er vorm wordt gegeven aan passend onderwijs in de regio.

Iedereen doet mee

Onderwijs neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bereidt leerlingen in de breedst mogelijke zin voor op het latere leven. Het gaat daarbij om meer zaken dan het opdoen van kennis alleen. Leerlingen ontwikkelen zich tot waardevolle burgers van onze maatschappij. De missie van het samenwerkingsverband is dat iedere leerling deze kans krijgt en zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen in een ononderbroken schoolloopbaan. Met als resultaat een waardevol en betekenisvol perspectief op vervolg in onderwijs, arbeid of dagbesteding.

  • Samen               'De leerling centraal, de docent/medewerker cruciaal, het team doorslaggevend'
  • Stevig                 'Wie nergens voor staat dreigt voor alles te vallen' 
  • Slim                    Geld kunnen we maar een keer uitgeven - 'dus dat doen we slim'
  • Steunend            Gezamenlijk verantwoordelijkheid - 'It needs a village to raise a child¹'
  • Sturend               Meten is weten

¹ verwijzing en variatie op een quote van Nelson Mandela; 'It takes ak village to rase a child