Evenementen

square CvT data  square1 CvT sluiting  square2 OPR  square3 Netwerk  square4 RvT  square5 ZOCO

Netwerk

Data netwerkbijeenkomsten:

 • 15 november 2022
 • 18 april 2023

OPR

Data OPR vergaderingen:

 • 22 september 2022
 • 17 november 2022
 • 26 januari 2023
 • 16 maart 2023
 • 11 mei 2023
 • 29 juni 2023

RvT

Data Raad van Toezicht vergaderingen:

 • 2 november 2022
 • 24 januari 2023
 • 18 april 2023
 • 4 juli 2023

CvT

CvT data en sluiting schooljaar 2022-2023:

Datum Sluiting
 • 5 september
 • 30 augustus
 • 19 september
 • 13 september
 • 3 oktober
 • 27 september
 • 31 oktober
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 26 oktober
 • 14 november
 • 8 november
 • 28 november
 • 22 november
 • 12 december
 • 6 december
 • 16 januari
 • 10 januari
 • 30 januari
 • 24 januari
 • 13 februari
 • 7 februari
 • 13 maart
 • 7 maart
 • 27 maart
 • 21 maart
 • 11 april
 • 4 april
 • 15 mei
 • 9 mei
 • 30 mei
 • 23 mei
  • 12 juni
 • 6 juni
  • 26 juni
 • 20 juni
  • 3 juli
 • 27 juni