Team Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland

Het team:

Zeger van Hoffen Directeur bestuurder
Iris Stuifbergen Consulent Passend Onderwijs
Masja Arpad Consulent Passend Onderwijs
Daniëlle Klaster Beleidsmedewerker/ondersteunend consulent
Sharon Peperkamp Administratief Medewerkster
Debbie van Batum Begeleider Bovenschoolse Trajectvoorziening
Anne Marie Siecker Begeleider Bovenschoolse Trajectvoorziening
Sjakkelien Marlet Projectleider Jeugdhulp en onderwijs verbonden
Anko Postema Medewerker Jeugdhulp en onderwijs verbonden
Ria van Tuinen Lid RASTT PRO deskundige

 

Submenu