• De samenstelling van de OPR is momenteel
  • Bea Schadé
voorzittter onafhankelijke voorzitter
  • Marjan Schumacher
  personeelsgeleding SVOK
  • Jort van der Meulen
  oudergeleding SVOK
  • Marita Smits
  personeelsgeleding SVOK
  • Chantal van den Berg
  personeelsgeleding Clusius
  • Mieke Loomans
  oudergeleding Clusius
  • Patty Kronenburg
  oudergeleding Heliomare
  • Merel Ouwerkerk
  personeelsgeleding Aloysius