Ieder Samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak een Ondersteuningsplanraad in te richten, ook wel de OPR genoemd. De OPR heeft als hoofdtaken om in gesprek met het bestuur van het Samenwerkingsverband te komen tot instemming op het Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan van een Samenwerkingsverband wordt minimaal één maal in de vier jaar opgesteld en ter instemming aan de OPR aangeboden. In 2017 heeft de OPR ingestemd met de herziene versie van het ondersteuningsplan dat voor een periode van vier jaar opnieuw is vastgesteld. Nu voor de periode 2018-2021.

De OPR van het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland, bestaat uit acht leden. Vier daarvan komen uit de kiesgroep 'ouders/leerlingen' en vier uit de kiesgroep 'personeel'. De OPR zal periodiek via de website van het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland, hun achterban en ouders informeren over inhoudelijke activiteiten van de OPR.

Voor meer algemene informatie over de OPR zie link https://infowms.nl/

Documenten OPR