OPR

De Ondersteuningsplanraad

Ieder Samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak een Ondersteuningsplanraad in te richten, ook wel de OPR genoemd. De OPR heeft als hoofdtaken om in gesprek met het bestuur van het Samenwerkingsverband te komen tot instemming op het Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan van een Samenwerkingsverband wordt minimaal één maal in de vier jaar opgesteld en ter instemming aan de OPR aangeboden. In 2017 heeft de OPR ingestemd met de herziene versie van het ondersteuningsplan dat voor een periode van vier jaar opnieuw is vastgesteld. Nu voor de periode 2018-2021.

De OPR van het SWV VO MK, bestaat uit acht leden. Vier daarvan komen uit de kiesgroep 'ouders/leerlingen' en vier uit de kiesgroep 'personeel'. De OPR zal periodiek via de website van het SWV VO MK, hun achterban en ouders informeren over inhoudelijke activiteiten van de OPR.

De samenstelling van de OPR is momenteel:

Marjan Schumacher voorzitter personeelsgeleding SVOK
Eunice van Leeuwen vice-voorzitter oudergeleding SVOK
Annemiek Raad   oudergeleding SVOK
Marita Smits   personeelsgeleding SVOK
Luuk Kiers   personeelsgeleding Clusius
Henri de Graaf   oudergeleding Clusius
Patty Kronenburg   oudergeleding Heliomare
Bea Schadé   personeelsgeleding Aloysius

Documenten OPR:

Submenu