OPR

De Ondersteuningsplanraad

20 maart 2014
 

Ieder Samenwerkingsverband heeft per 1 februari 2014 een Ondersteuningsplanraad ingericht, ook wel de OPR genoemd. De OPR heeft als hoofdtaak om in gesprek met het Samenwerkingsverband te komen tot instemming op het Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan van een Samenwerkingsverband wordt minimaal één maal in de vier jaar opgesteld en ter instemming aan de OPR aangeboden.

De OPR van het SWV VO MK, bestaat uit 8 leden. 4 daarvan komen uit de kiesgroep ouder/leerlinggeleding en vier uit de kiesgroep personeelsgeleding. Inmiddels heeft de OPR ingestemd met het Ondersteuningsplan van het SWV VO MK.

De OPR zal periodiek via de website van het SWV VO MK, hun achterban en ouders informeren over inhoudelijke activiteiten van de OPR.

 

Documenten OPR: