Overzicht met beschikbare ondersteuning voor scholen, besturen en hun samenwerkingsverbanden


Schooldirecties en teams leggen in de komende maanden de basis voor de invoering van passend onderwijs. Zij gaan concreet in gesprek met hun lerarenteams en met ouders. Dit gesprek staat ook centraal in de week van passend onderwijs (24-28 maart).


Voor het overzicht hier downloaden

‹ Terug naar het overzicht

Collega's

Fred Timmermans Fred Timmermans
Lid van Raad van Toezicht