Voor de toewijzing van extra middelen voor ondersteuning heeft het samenwerkingsverband een speciale commissie ingericht. Deze wordt de CvT (Commissie van Toewijzing) genoemd. De CvT adviseert het bestuur met betrekking tot  toewijzing van (1) extra ondersteuning aan leerlingen via een plaatsing in de BTV (Bovenschoolse Traject Voorziening) of (2) een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs of voor Praktijkonderwijs. Ook verzorgt de CvT ondersteuning en advies aan de scholen en vervult tevens een monitoringsfunctie in opdracht van de directeur-bestuurder van het SWV.

Hoe de route naar de CvT voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte of voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklraing voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs verloopt, kunt u lezen in het document OndersteuningstoewijzingSWVVOMK

Hier kunt u een formulier downloaden: