Directiebrieven

Hieronder kunt u de directiebrieven van 2022 vinden.
Directiebrief januari 2022
Directiebrief april 2022
Directiebrief juni 2022
Directiebrief november 2022

Jaarverslag 2022

In dit document ziet u de resultaten en opbrengsten binnen het samenwerkingsverband over 2022.
Jaarverslag 2022 SWV VO Midden Kennemerland

Ondersteuningsplan 2021-2025

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken wij aan de hand van de prioriteiten en uitdagingen zoals geformuleerd in het nieuwe ondersteuningsplan. Hier kunt u het volledige ondersteuningsplan, de samenvatting van het ondersteuningsplan en de (concept) publieksversie van het ondersteuningsplan terugvinden. De publieksversie zal, naar aanleiding van een in september geplande validatiesessie, aangescherpt worden.
Ondersteuningsplan SWVVOMK 21 25
Publieksversie Ondersteuningsplan SWV VO MK 2021 2025 (concept maart 2021)

Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO MK 2021 2025

Uitvoeringsagenda onderwijs en jeugd Midden Kennemerland

In 2019 zijn in samenspraak met gemeenten door middel van op overeenstemming gericht overleg (OOGO) een aantal uitgangspunten voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda geformuleerd en vastgesteld. In het voorjaar van 2021 zijn deze, vanuit de regiegroep Passend Onderwijs en Jeugdhulp, in samenspraak tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden hertaald en geactualiseerd naar de huidige situatie. De uitvoeringsagenda omschrijft hoe we de samenwerking de komende jaren vorm gaan geven; vanuit welke visie en speerpunten we vervolgens overgaan op het handelen vanuit een uitvoeringsagenda.
Bericht uitvoeringsagenda samenwerkingspartners
2 4 Uitvoeringsagenda
Tussenevaluatie uitvoeringsagenda IJmond MK versie 4 4 2023