Jaarverslag 2020

In dit document ziet u de resultaten en opbrengsten binnen het samenwerkingsverband over 2020.
pdf Jaarverslag 2020 SWV VO Midden Kennemerland (781 KB)

Ondersteuningsplan 2021-2025

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken wij aan de hand van de prioriteiten en uitdagingen zoals geformuleerd in het nieuwe ondersteuningsplan. Hier kunt u het volledige ondersteuningsplan, de samenvatting van het ondersteuningsplan en de (concept) publieksversie van het ondersteuningsplan terugvinden. De publieksversie zal, naar aanleiding van een in september geplande validatiesessie, aangescherpt worden.
pdf Ondersteuningsplan SWVVOMK 21 25 (988 KB)
pdf Publieksversie Ondersteuningsplan SWV VO MK 2021 2025 (concept maart 2021) (439 KB)

pdf Samenvatting Ondersteuningsplan SWV VO MK 2021 2025 (127 KB)

Evaluatie passend onderwijs en de verbetermaatregelen

Hierin is de vertaalslag van de evaluatie passend onderwijs en de verbetermaatregelen samengevat en aangevuld met de bekende opinie vanuit de onderwijssectoren.
pdf Evaluatie Passend Onderwijs en Verbetermaatregelen (167 KB)

Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs

Dit is de kamerbrief waarin Minister Slob de Tweede Kamer informeert over 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs.
pdf Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs (546 KB)

Beleidsnota evaluatie passend onderwijs

Dit is een bijlage van de hierboven genoemde kamerbrief: een rapport over de conclusies van de evaluatie en de toekomst van passend onderwijs.
pdf Beleidsnota evaluatie passend onderwijs (3.84 MB)

Startnotitie uitvoeringsagenda onderwijs jeugd

In 2019 zijn in samenspraak met gemeenten door middel van op overeenstemming gericht overleg (OOGO) een aantal uitgangspunten voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda geformuleerd en vastgesteld. In het voorjaar van 2021 zijn deze, vanuit de regiegroep Passend Onderwijs en Jeugdhulp, in samenspraak tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden hertaald en geactualiseerd naar de huidige situatie. De startnotitie omschrijft hoe we de samenwerking de komende jaren vorm gaan geven; vanuit welke visie en speerpunten we vervolgens overgaan op het handelen vanuit een uitvoeringsagenda.
pdf Startnotitie Uitvoeringsagenda Onderwijs Jeugd (24 01 2021) (428 KB)

Verzameling poster presentaties

Hierin is de verzameling van de presentaties van de scholen (zoals gepresenteerd op de netwerkbijeenkomst van dinsdag 16 februari 2021) terug te vinden in het kader van het realiseren van de ambities die vastgesteld zijn voor het nieuwe ondersteuningplan (2021-2025). De focus ligt daarbij op de vijf benoemde prioriteiten (verbinding onderwijs-jeugdhulp, verfijnen dekkend onderwijsaanbod, verbeteren inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg, bevorderen deskundigheid en verbeteren van aansluitingen op de arbeidsmarkt/dagbesteding). Elke school heeft een presentatie gehouden waarin zij hebben geformuleerd waar zij de komende vier jaar binnen de school aan gaan werken om er voor te zorgen dat de gedeelde ambities bereikt worden.
pdf Verzameling poster presentaties (3.18 MB)

Samenwerkingsverband
VO Midden Kennemerland

Antillenstraat 21
1944 XA  Beverwijk

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0251 822540

Top