Het Samenwerkingsverband heeft een aantal documenten ontwikkeld welke door geinteresseerden gelezen kunnen worden. Ook kunnen een aantal van deze documenten gedownload worden.

Hier kunt u een document downloaden:

Algemene documenten

Consulenten Passend Onderwijs

Bovenschoolse Trajectbegeleiders