Professionals

De knop professionals is bedoeld voor alle functionarissen die binnen de scholen van het Samenwerkingsverband verbonden zijn aan de ondersteuningstructuur van die betreffende scholen.Ook kunnen andere professionals vanuit andere samenwerkingsverbanden en Ketenpartners uit de regio, hier informatie vinden over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

‹ Terug naar het overzicht

Contactpersonen