Dienstverlening

Hieronder een overzicht van onze dienstverlening.

 • Professionals

  De knop professionals is bedoeld voor alle functionarissen die binnen de scholen van het Samenwerkingsverband verbonden zijn aan de ondersteuningstructuur van die betreffende scholen.Ook kunnen andere professionals vanuit andere samenwerkingsverbanden en Ketenpartners uit de regio, hier informatie vinden over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

  Lees meer
 • Documenten van het Samenwerkingsverband VOMK

  Het Samenwerkingsverband heeft een aantal documenten ontwikkeld welke door geinteresseerden gelezen kunnen worden. Ook kunnen een aantal van deze documenten gedownload worden.

  Lees meer
 • Ouders en leerlingen

  ​Het SWV is er voor de scholen van het SWV en kan scholen ondersteunen in contact, communicatie en samenwerking met ouders. Om de samenwerking tussen school en ouders goed en zorgvuldig te laten verlopen, heeft het SWV VO Midden Kennemerland voor de scholen een flyer RASTT en stroomschema aanmelding en route RASTT opgesteld.

  Tevens is er informatie voor ouders op de site www.passendonderwijs.nl te vinden.
  Het is van belang dat ouders weten wat er in het onderwijs verandert en hoe zij zich op die veranderingen kunnen voorbereiden. Om hen hierbij te helpen, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic voor ouders.

   

  Lees meer