Ambities

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland heeft de ambitie om onderwijsaanbod te realiseren voor alle leerlingen. Daarnaast wil het samenwerkingsverband bevorderen dat onderwijs en jeugdzorg goed samenwerken. De doelstelling is dat er geen jongeren thuiszitten zonder onderwijs en zonder realistisch perspectief op vervolgonderwijs of op een arbeidsplek.

Er zijn vier besturen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bij het Samenwerkingsverband aangesloten. De Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (het SVOK), het Clusius College, Heliomare en de Aloysiusstichting. Het samenwerkingsverband valt verder binnen de grenzen van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Castricum.

Omdat er binnen de grenzen van het samenwerkingsverband geen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4, zijn gevestigd, is het samenwerkingsverband aangewezen op aanbod van dat type onderwijs in de omliggende regio's.

Submenu