slider-1.jpg

De mening
van ouders en
leerlingen telt

slider-2.jpg

Zie ik jou,
hoor ik jou,
ken ik jou?

slider-3.jpg

Ieder kind
heeft recht
op onderwijs

slider-4.jpg

Geld volgt
de leerling

slider-5.jpg

Niet reactief
maar pro-actief

slider-6.jpg

Lean en mean,
maar wel
zorgvuldig

slider-7.jpg

Niet vanuit
controle maar
vanuit zorgen

Welkom op de website van SWV VO Midden Kennemerland

Heeft de ambitie om in de regio passend onderwijs te realiseren

  • Onderwijsaanbod voor alle leerlingen
  • Onderwijs en jeugdzorg werken goed samen
  • Leerlingen zitten nooit langer dan 3 maanden thuis zonder perspectief op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding

icon-red VO school | icon-yellow VSO school | icon-lblue Bestuur

From Address: To: